Overheden en omgevingsdiensten

Een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of een melding onder het Activiteitenbesluit milieubeheer, maakt in veel gevallen onderdeel uit van een aanvraag omgevingsvergunning. Daarnaast komt het vaak voor dat een bedrijf zich opricht of wijzigingen doorvoert, waarvoor een enkelvoudige omgevingsvergunning milieu of een melding onder het activiteitenbesluit benodigd is.
omgevingsdienst
Zowel het bevoegde gezag als het bedrijf is gebaat bij een goede vergunning en/of volledige melding. Na verlening van de vergunning of het publiceren van de melding onder het Activiteitenbesluit, worden bedrijven gecontroleerd op naleving van de gestelde regels.
Met behulp van professionals bereikt u het beste resultaat op het gebied van vergunningverlening en handhaving.
De adviseurs van activiteitenbesluitadvies hebben kennis van wetgeving, gerelateerde richtlijnen en productieprocessen. Namens overheden nemen wij aanvragen en meldingen in behandeling en voeren we controles uit.
Onze adviseur voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Beoordelen van aanvragen omgevingsvergunning milieu;
  • Opstellen van (ontwerp)-beschikkingen;
  • Behandelen van meldingen onder het Activiteitenbesluit en mobiel breken;
  • Actualiseren en ambtshalve wijzigen van vergunningen;
  • Opstellen van maatwerk of beoordelen van gelijkwaardige voorzieningen;
  • Uitvoeren van bedrijfscontroles bij zowel agrarische als niet-agrarische bedrijven;
  • Behandelen van klachten;
  • Inwerken en begeleiden van vergunningverleners en milieuhandhavers.

omgevingsdiensten
Wilt u meer weten over de inzetmogelijkheden van Activiteitenbesluit voor uw organisatie, neem dan contact met ons op.