Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Voor bepaalde bedrijfsactiviteiten moet naast een melding onder het Activiteitenbesluit, ook een aanvraag voor een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) worden gedaan.

Het doel van de OBM is dat de overheid vooraf instemt met uw bedrijfsactiviteiten. Een OBM kan nodig zijn als u met uw bedrijf start, of als uw bedrijf wijzigt. Een OBM is enkel een toestemming of een weigering, er worden geen voorschriften aan verbonden. Voor een OBM geldt de reguliere Wabo procedure, dit betekent dat er in beginsel binnen 8 weken een besluit wordt genomen.

Wanneer heeft u een OBM nodig?

Een OBM moet worden aangevraagd als u bepaalde activiteiten uitvoert.
Het gaat bijvoorbeeld om:
– Activiteiten met afvalstoffen, zoals autodemontage of schrootopslag;
– Het houden van dieren, zoals paarden en varkens;
– Bereiden van voedingsmiddelen, zoals een bierbrouwerij;
– Materiaalbewerking, zoals cement- en betonindustrie;
– Installaties en overige activiteiten, zoals een RWZI.

Activiteitenbesluitadvies kan een aanvraag om een OBM inclusief begeleiding van de procedure verzorgen.