Melding Activiteitenbesluit

Op 1 januari 2008 is het activiteitenbesluit inwerking getreden. Vanaf 2008 wordt de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit steeds verder uitgebreid. Het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven valt inmiddels onder het Activiteitenbesluit.
Het Activiteitenbesluit kent de volgende 3 typen bedrijven:

Type A (niet meldingsplichtig)

Uw bedrijf valt hieronder als u het milieu niet of weinig belast. Voor uw bedrijf hoeft geen vergunning te worden aangevraagd of melding te worden ingediend. U moet wel aan de regels uit het Activiteitenbesluit voldoen.

Type B (meldingsplichtig)

Als uw bedrijf het milieu in een bepaalde mate belast, moet een melding onder het Activiteitenbesluit worden gedaan. In sommige gevallen moet de melding worden aangevuld met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Bij een melding hoort altijd een plattegrond en een situatietekening van uw bedrijf. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de locatie, kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn een akoestisch-, bodem-, of een geuronderzoek. Bij agrarische bedrijven moet er onder andere vaak ook een geurberekening worden toegevoegd.

Type C (Vergunningplichtig)

Als uw bedrijf het milieu op grote(re) schaal belast of geen standaard bedrijfsactiviteit voert, is uw bedrijf vergunningplichtig. In dat geval zijn de regels uit de vergunning op uw bedrijf van toepassing. Naast de vergunningvoorschriften is er ook een deel uit het Activiteitenbesluit op uw bedrijf van toepassing. Vergunningplichtig betekent niet dat alle bedrijfswijzigingen met een vergunning moeten worden geregeld. Veel wijzigingen kunnen gemeld worden onder het Activiteitenbesluit.

Advies?

Wij adviseren u over uw bedrijfstypering en nemen het vervolgproces (indienen melding of aanvragen vergunning) geheel of indien gewenst, gedeeltelijk uit handen. Wij behartigen uw belangen, zodat u zich kunt richten op uw core business en verzekerd bent van een goede advisering. Dit alles voor een scherp tarief!
Is uw bedrijf niet in onze omgeving gevestigd? Geen probleem, met behulp van de hedendaagse communicatiemiddelen, kunnen we u snel van een gedegen advies voorzien. Uiteraard hoort een bedrijfsbezoek ook tot de mogelijkheden.