Bedrijven

Regelmatig wijzigen de wetten en regels die op uw bedrijf van toepassing zijn. Door de vele regels is dit voor u in de praktijk moeilijk of niet meer bij te houden. Wetten en regels zijn vaak van grote invloed op uw bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden.
bedrijven
Afgezien van beperkingen, kunnen (gewijzigde) wetten en regels ook kansen bieden voor uw bedrijfsvoering. Wij willen ontzorgen door u doorlopend te informeren over de milieugerelateerde mogelijkheden en plichten voor uw bedrijfsvoering.

 • Wilt u een bedrijf starten of veranderen?
 • Wilt u weten wat de impact van een wet of regel op uw bedrijf is?
 • Wilt u weten of u ook op een andere manier aan een bepaalde regel kunt voldoen?

Activiteitenbesluitadvies kan u helpen met het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding onder het Activiteitenbesluit. Ook beoordelen we graag voor u wat de impact en/of alternatieven van een regel voor uw bedrijf.
Wat kunnen we concreet voor u betekenen?

 • Opstellen en indienen van een melding onder het Activiteitenbesluit;
 • Opstellen en aanvragen van een omgevingsvergunning milieu;
 • Opstellen van een akoestische rapportage;
 • Opstellen van plattegronden en een situatietekening;
 • Uitvoeren van een bodemonderzoek;
 • Advisering over de regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is;
 • Onderzoeken of u op een goedkopere of makkelijkere manier aan een regel kunt voldoen
 • (gelijkwaardige voorziening);
 • Advisering over benodigde onderzoek, bijvoorbeeld een akoestisch- of een bodemonderzoek;
 • Advisering bij een milieucontrole of een aanschrijving;
 • Uitvoeren van agrarische berekeningen, zoals: fijn stof (ISL3a), geur (V-Stacks), Ammoniak (AAgro-Stacks).

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het woud van wetten en regels.